Welkom

Deze site gaat over een nieuw en bijzonder windenergieproject in de Haarlemmermeer. Deze site is op 11 november 2010, de dag van de duurzaamheid, on-line gegaan.

Met deze website willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van het project. U vindt actuele informatie, aankondigingen, achtergrondinformatie en links naar andere interessante onderwerpen.. Er zal een digitale nieuwsbrief uitgegeven worden.

U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrief. Wij brengen u dan regelmatig op de hoogte van veranderingen op de site en nieuws rond het project.

Over het project

De gemeente besloot in 2006 ten zuiden van de N207 een windpark te realiseren. Dit had twee doelen:
  • duurzame energie opwekken
  • bijdragen aan de ontwikkeling van het omliggende gebied.
Dit resulteerde in het mooie initiatief ‘Windpark Haarlemmermeer-Zuid’. Dit is geen ‘gewoon’ windenergieproject: Het windpark wordt gedragen door de inwoners van Haarlemmermeer en komt tot stand op basis van actieve deelneming van de inwoners. Zoveel mogelijk grondeigenaren en bewoners zullen financieel participeren. Opbrengsten komen ook ten goede aan natuur- en milieu activiteiten, educatie en de ontwikkeling van het gebied. Ook het ruimtelijke ontwerp van dit project is niet ‘gewoon’. Het is niet zo dat de locaties van de windturbines vooraf al vast staat en

 

dat daarvan slechts mededeling zal worden gedaan aan de meest betrokkenen; de omwonenden. In dit project is de gang van zaken juist andersom: De omwonenden en andere betrokkenen zullen actief gaan deelnemen aan het ruimtelijk ontwerpen van het windproject. Dit gebeurt in ‘ontwerpsessies’ die later op de website aangekondigd zullen worden. In juni 2009 is de stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid in het leven geroepen die met eigenaren van gronden in het gebied overeenkomsten heeft afgesloten over de plaatsing van windturbines en de daaraan verbonden voorwaarden. De Stichting is dus initiatiefnemer en ontwikkelaar van Windpark Haarlemmermeer-Zuid. De Stichting zal zorgen voor de start van de planologische procedures en voor het uitvoeren van het ontwerpproces.
Waarom windenergie?
De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend, maar staan er nauwelijks bij stil dat fossiele energiebronnen opraken. Lees verder ...
Ontwerp van Windpark
Leden van dorpsraden, bewoners, bedrijven, boeren en andere belangstellenden worden uitgenodigd om mee te doen aan het ontwerpproces. Lees verder ...
Login
> Dreamwebs